Autolivs årsredovisning för 2013 är tillgänglig

(Stockholm, 2014-02-21) – – – Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har idag registrerat sin s.k. 10-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Detta dokument på engelska innehåller text och siffror för bolagets årsredovisning för 2013. Dokumentet är tillgängligt på SECs hemsida www.sec.gov.

Den kompletta årsredovisningen på engelska med bilder och diagram finns i en nedladdningsbar version på Autolivs hemsida www.autoliv.com, se länk på hemsidan och under ” Financial Reports & Presentations”.

Bolagsstämmohandlingar
Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga från den 24 mars tillsammans med övriga handlingar för 2014 års bolagsstämma.

Aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 10 mars 2014 kommer att vara berättigade att delta och rösta vid stämman som kommer att hållas den 6 maj i Chicago. De röstberättigade aktieägarna kommer att erhålla en kallelse som post i den sista veckan i mars. I kallelsen ges anvisningar om hur man kan rösta och hur man kan beställa samtliga bolagsstämmohandlingar.

För ytterligare upplysningar:

Thomas Jönsson, V.P. Corporate Communication. Tel +46-8-587 20 600

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 56 000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar