Bilprovningen fördubblar sitt uppdrag för Kontrollerad Bilverkstad (KBV)

Bilprovningen fördubblar nu sitt uppdrag åt Kontrollerad Bilverkstad, KBV. Genom tredjepartskontroller säkerställer KBV att bilägare som anlitar en ansluten verkstad ska kunna förvänta sig att få hög kvalitet på det utförda arbetet.

- Vi gläds över att ha fått förtroendet för ett nära nog dubblerat uppdrag som leverantör av kvalitetskontroller till KBV. Det ligger i linje med vår verksamhet som också syftar till ett tryggare bilägande, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Kontroller för att säkerställa hög verkstadskvalitet
Bilprovningen är mångårig leverantör till KBV. Leveranserna består av slumpmässiga och oanmälda stickprovskontroller av bilar som anslutna verkstäder har reparerat. Kontrollerna syftar till att säkerställa att verkstäderna lever upp till kraven som föreskrivs i branschöverenskommelsen MRF:s verkstadsvillkor. Sammanlagt görs cirka 10 000 kontroller på drygt 800 verkstäder årligen.

Med sitt rikstäckande stationsnät är Bilprovningen en viktig partner som KBV nu valt att stärka sitt samarbete med. Det innebär att Bilprovningen fördubblar sin leverans och utför cirka 4 500 kontroller på 340 verkstäder åt KBV senast från årsskiftet.

KBV är motorbranschens kvalitetskontrollorganisation med fokus på verkstadskvalitet och kundnöjdhet. Kunder som anlitar en ansluten verkstad med den gröna punkten ska alltid kunna förvänta sig ett fackmässigt utfört arbete, att det slutliga priset stämmer med den på förhand angivna prisuppgiften och att verkstaden gör allt för att lösa eventuella reklamationsärenden så smidigt som möjligt.

- Vi ser en stor styrka i Bilprovningens erfarenhet av att utföra kvalitetskontroller samt företagets geografiska representation. Tillsammans med Bilprovningen och våra andra leverantörer av kvalitetskontroller breddar nu KBV sitter erbjudande med kvalitetskontroller av både bilskadereparationer och rostskyddsbehandling, säger Thomas Engström, vd för KBV.

För mer information
Thomas Engström, vd KBV, mobil: 0703-19 38 10, mobil: thomas@kbv.nu 
Benny Örnerfors, vd Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se 
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Taggar:

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Prenumerera

Citat

- Vi gläds över att ha fått förtroendet för ett nära nog dubblerat uppdrag som leverantör av kvalitetskontroller till KBV. Det ligger i linje med vår verksamhet som också syftar till ett tryggare bilägande.
Benny Örnerfors, vd Bilprovningen