Dela

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Citat

2017 visar en resultatförbättring för Bilprovningen. Nettoomsättningen ökade med 23 MSEK till 677 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades från 4,0 till 7,3 procent.
Benny Örnerfors, vd Bilprovningen
Sju år efter omregleringen är Bilprovningen fortsatt marknadsledande. 2017 avslutades med en genomsnittlig marknadsandel om 28 procent trots tilltagande konkurrens.
Benny Örnerfors, vd Bilprovningen
Enkäten visar att alla inte kommer att låta sig påverkas av lagstiftning när det gäller mobilanvändning vid bilkörning. Lösningar som minskar behovet av att använda själva mobilen är därför viktiga som ett komplement, exempelvis tillgång till GPS-navigering och handsfree med röststyrning som gör att föraren hela tiden kan fokusera på trafiken
Benny Örnerfors, vd Bilprovningen
Framtiden tillhör de företag som förmår att skapa värden och bidra till samhällsutvecklingen. Jag utmanar därför mina kollegor i näringslivet att också satsa på Lika Olika-metoden.
Benny Örnerfors, Bilprovningens vd
- Utanförskap är ett gissel. Förutom de ekonomiska konsekvenserna går samhället miste om värdefull kompetens och nya perspektiv. Politiken har givetvis ett stort ansvar men även vi inom näringslivet. Ska utlandsfödda ges en rimlig chans att komma in i det svenska samhället behövs många insatser. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Benny Örnerfors, vd Bilprovningen
- Som skola möter vi dagligen barn och ungdomar från Rissne och dess närområde. Att få möjligheten att vara med och sätta arbetet med ökad tolerans på kartan tillsammans med dem känns viktigt och angeläget. Att även skolans föräldrar och medarbetare får vara med och utbildas känns positivt och kommer att ge oss en plattform att arbeta vidare utifrån.
Jörgen Smederöd, rektor på Grönkullaskolan i Rissne
Att ha för lågt lufttryck i däcken kan liknas vid att cykla med dåligt pumpade däck. Bilens egenskaper påverkas på liknande sätt. Den rullar helt enkelt mycket sämre och dessutom påverkas styrningen och bromssträckan.
Eva Morger, Bilprovningens kvalitets- och miljöchef
- Vi gläds över att ha fått förtroendet för ett nära nog dubblerat uppdrag som leverantör av kvalitetskontroller till KBV. Det ligger i linje med vår verksamhet som också syftar till ett tryggare bilägande.
Benny Örnerfors, vd Bilprovningen
- Enkäten besannade våra farhågor om att det råder en kunskapsbrist om hur barn färdas säkrast i bilen. Vi som träffar närmare 2 miljoner förare varje år har ett gyllene tillfälle att hjälpa dem som vill agera rätt, men inte vet eller helt enkelt har glömt bort vad som gäller. Därför satsar vi nu på att aktivt informera berörda kunder.
Benny Örnerfors, vd Bilprovningen
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp