I höst öppnar Bilprovningen Örebro-Ladugårdsängen

Report this content

Senhösten 2021 utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i Örebro med en nybyggd station i stadsdelen Södra Ladugårdsängen, söder om E18 och nära Gustavsvik, Aspholmen och Adolfsberg. Stationen kommer att ta emot personbilar och motorcyklar. 

Stationschef Salaheddin Chatty vid Bilprovningen rebroLadugrdsngen

Bilprovningen söker kontinuerligt optimera sitt stationsnät för att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till sina kunder. Örebro växer och Bilprovningen har länge letat efter ytterligare etableringsmöjligheter för att komplettera den befintliga anläggningen i Lillån och därmed förstärka sin närvaro i staden. Nu har ett bra läge hittats. 

 Nybyggd station i södra Örebro
I slutet av 2021 slås portarna upp till en station i den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Det är ett lättillgängligt och expansivt område för näringsidkare och boende i södra Örebro. 

Bilprovningen har fått tillgång till en lokal i ett väl synligt läge på Sommarovägen, nära Coop Ladugårdsängen och det välkända äventyrsbadet Gustavsvik. 

 - Vi är glada över att ha kommit över ett så attraktivt läge. Våra kunder kommer inte att behöva åka extra för att besikta bilen, utan göra det i samband med andra ärenden, säger stationschef Salaheddin Chatty, som ansvarar för Bilprovningens anläggningar i Örebro. 

Etableringen uppförs i ett nybygge som delvis utvecklas för Bilprovningens verksamhet. Fastigheten ägs av Björkkullen Fastigheter och det gemensamma projektet ses som mycket positivt av båda parter. När portarna öppnas i höst kommer stationen att ha två banor och ta emot personbilar och motorcyklar. Adressen till stationen är Sommarrovägen 18.

 Starkt och välkänt varumärke
Bilprovningen, som ägs till 100 procent av staten, är fortsatt den ledande aktören på besiktningsmarknaden. I dagsläget har Bilprovningen 95 stationer från söder till norr. 

- Vi hoppas att vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till Bilprovningen Örebro-Ladugårdsängen när stationen öppnar i höst. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Salaheddin Chatty.

 För mer information
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Salaheddin Chatty, stationschef Örebro-Ladugårdsängen, mobil 0700-02 04 56, e-post: salaheddin.chatty@bilprovningen.se 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada över att ha kommit över ett så attraktivt läge. Våra kunder kommer inte att behöva åka extra för att besikta bilen, utan göra det i samband med andra ärenden.
Salaheddin Chatty, Bilprovningens stationschef i Örebro
Vi hoppas att vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till Bilprovningen Örebro-Ladugårdsängen när stationen öppnar i höst. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss.
Salaheddin Chatty, Bilprovningens stationschef i Örebro