Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007 – Resultat och kundnöjdhet över förväntan

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007 – Resultat och kundnöjdhet över förväntan

Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle kommenterar det första halvåret 2007: – Resultatutvecklingen under perioden överträffade våra förväntningar och visar att de investeringar och det arbete vi under de senaste åren lagt ned på att utveckla produktionsplanering börjar ge avsedd effekt, säger Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle. Att årets kundmätning inte bara visar en hög kundnöjdhet utan dessutom är högre än förra årets fina resultat är naturligtvis glädjande.

Delårsperioden januari-juni i korthet ? Nettoomsättningen ökade med 1,9 procent till 798,0 (783,4) MSEK ? Resultatet efter skatt ökade med 155,3 procent till 46,1 (18,1) MSEK ? Resultatet per aktie ökade med 155,3 procent till 1 153 (451) SEK ? Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 99,8 (37,3) MSEK ? Produktiviteten ökade med 0,5 procent till 1,94 (1,93) besiktningar per arbetad timme

Andra kvartalet i korthet ? Nettoomsättningen ökade med 0,3 procent till 418,8 (417,5) MSEK ? Resultatet efter skatt ökade med 110,5 procent till 28,7 (13,6) MSEK ? Resultatet per aktie ökade med 110,5 procent till 718 (341) SEK ? Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 48,7 (42,7) MSEK ? Produktiviteten minskade med 0,5 procent till 2,10 (2,11) besiktningar per arbetad timme

Bilprovningens delårsrapport januari – juni 2007 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information kontakta: Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se Ekonomichef Lotta Löfgren, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se

31 augusti 2007

Siktgatan 7, Box 508, 162 15 Vällingby Tfn: 08-759 21 00 Fax: 08-759 54 24 www.bilprovningen.se

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Prenumerera