Om oss

Björn Borg-koncernen i korthetKoncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft, samt vialicenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är destörsta. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna BjörnBorg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2013 till cirka 1,5 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet.Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till 496 MSEK och medelantalet anställda var 159. Björn Borg är noterat påNasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.