Om oss

Börssällskapet i Göteborg bildades 1894. Enligt stadgarna har Börssällskapet ”till ändamål att genom meningsutbyten i allmänna frågor, företrädesvis sådana, som röra Göteborgs handel och sjöfart, söka i sin mån främja samhällets utveckling”. Börssällskapet fungerar som en unik mötesplats för Göteborgs näringsliv och anordnar kontinuerligt möten och sammankomster med inspirerande gäster och talare, bl a finansminister Anders Borg, entreprenören Petter Stordalen och Sveriges Televisions dåvarande VD Eva Hamilton. Börssällskapet uppmärksammar även viktiga insatser för företagsamheten i regionen genom att vartannat år dela ut ett stipendium till personer och organisationer som särskilt utmärkt sig inom detta område. www.borssallskapet.se