Om oss

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk). ​Syftet är att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräda torvbranschen i kontakter med regering och riksdag och olika myndigheter och organisationer. Kontakterna gäller frågor som lagstiftning, skatter och avgifter, olika EU-direktiv m.m. med koppling till torv. Svensk Torv bedriver också ett aktivt internationellt samarbete inom EU och International Peat Society, IPS. ​En annan av Svensk Torvs uppgifter är att sammanställa uppgifter rörande produktion av torv. Sveriges yta består till en fjärdedel av torv och rätt förvaltad kan denna inhemska råvara bli en ännu större tillgång. Torv skapar också sysselsättning bland annat i glesbygdskommuner och ger inkomster till både jordbrukare och entreprenörer. Svensk Torv har funnits sedan 1999 har kontor på Holländargatan 17 i Stockholm, i samma lokaler som Svebio.