Brighter rekryterar CFO för framtida tillväxt och investerarrelationer.

Ann Zetterberg tillträder som ny CFO i Brighter och tar också plats i bolagets ledningsgrupp. Zetterberg har över 20 års erfarenhet som CFO, i en rad olika verksamheter.

– Jag ser fram emot att vara med på Brighters fortsatta tillväxtresa, i första skedet inom diabetesområdet. Diabetes är en av världens snabbast växande sjukdomar och med Brighters Actiste och The Benefit Loop erbjuds för första gången verktyg som hjälper patienter och anhöriga att förändra beteenden för att hantera sjukdomen bättre. Dessutom skapas en enorm effektivisering av vården, säger Ann Zetterberg.

Ann Zetterberg innehar en kandidatexamen i redovisning från Stockholms Universitet (1995) och sitter i styrelsen för det noterade gruvbolaget Endomines AB, där hon också är ordförande i revisionskommittén. Ann har under sin karriär innehaft flertalet CFO-roller, närmast kommer hon från Jägarförbundet och innan dess var hon CFO och Partner på private equity-bolaget Accent Equity Partners AB.

– Vi är glada att få ytterligare en skarp och trevlig medarbetare till Brighter. Ann har tio års erfarenhet från riskkapitalbranschen, bland annat som partner i Accent Equity, och har också arbetat ”på andra sidan”, med snabbväxande kunskapsintensiva företag. Hon har exempelvis arbetat som CFO på det svenskgrundade teknikbolaget Virtutech, som framgångsrikt såldes till Intel, säger Brighters vd och grundare Truls Sjöstedt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO      
Telefon: +46 708 37 21 23    
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD      
Telefon: +46 709 73 46 00      
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.      
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 14:45 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar