Skiljedom avgjord – Brighter får rätt mot före detta utvecklingspartner.

Den juridiska process som pågått mellan Brighter och dess före detta utvecklingspartner HotSwap (numera namnändrat till Amundsen Förvaltning med dotterbolag Amundsen Engineering) är nu avslutad. Skiljedomaren ger Brighter rätt och hävdar, i enlighet med de anklagelser Brighter riktat mot bolaget, att HotSwap varit vårdslösa i sitt arbete.

– Vi hade naturligtvis inte drivit den här processen om vi inte varit säkra på vår sak, men det känns väldigt skönt att också få det bekräftat rent juridiskt. Nu kan vi lägga detta bakom oss och istället fokusera hundraprocentigt på framtiden och den kommande lanseringen av Actiste, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

Domen innebär att Brighter erhåller skadestånd om 500 000 SEK från HotSwap. För ytterligare information om ärendet hänvisar bolaget till det pressmeddelande* som publicerades 26 augusti 2015.

Parallellt har Brighter bedrivit ytterligare en juridisk process mot HotSwap avseende en patenttvist. I juni 2016 meddelade Brighter att bolaget säkerställt alla rättigheter i patenttvisten och att Hotswap avstår alla anspråk på äganderätten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Actiste
Brighters produkt Actiste® förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla alla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat hjälpmedel med vilket diabetikern kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt automatiskt lagra och dela med sig av informationen.

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2016 kl. 08:30 CET.

*http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-har-inlett-juridisk-process-om-ersattning-fran-hotswap,c9819982

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar