Byggnads: Vi står redo för regeringens satsning

Byggnads välkomnar det bostadspolitiska initiativ som regeringen presenterar idag.

– Om alla, precis som den svenska regeringen, sluter upp kring svenska kollektivavtal nu när det storsatsas så kan vi inte misslyckas, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Idag bjuder regeringen in Alliansen och Vänsterpartiet till samtal kring den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Enligt Boverkets beräkningar behövs 700 000 nya bostäder byggas fram till 2025.

– Äntligen kommer unga människor få någonstans att bo och vi kan börja utbilda nästa generations byggnadsarbetare, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Byggnads välkomnar alltså initiativet som går i linje med den framtidsfokuserade bostadspolitik som förbundet själva jobbat för. Bland annat har Byggnads tagit fram flera rapporter med nytänkande förslag både kring hur det ökade behovet av bostäder kan mötas samt hur byggandet kan klimatanpassas och energieffektiviseras.

– Här kan regeringen hitta nya djärva förslag. Vi i Byggnads vill bidra på alla sätt vi kan, säger Johan Lindholm.

Johan Lindholm gläds även över att regeringen understryker vikten av att alla byggbolag som verkar i Sverige ska arbeta under svenska villkor och svenska kollektivavtal.

 Så länge vi är överens om att svenska kollektivavtal är det bästa för alla som vill jobba i vår bransch, så kan vi inte misslyckas. Då säkrar vi bra löner och trygga arbetsplatser för både nya och gamla byggnadsarbetare. Inom Byggnads gör vi aldrig skillnad på folk och folk, säger Johan Lindholm.

Länk till rapporten Bobyggande som samhälleligt brobyggande 

För mer info:

Emma Sahlén Grip

pressekreterare

010-601 10 50

emma.grip@byggnads.se

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia