Byggnads om att kvinnor har svårt att få jobb i byggbranschen

- Det är bedrövligt att det år 2016 ska vara svårt för kvinnor att få jobb i byggbranschen trots att hjulen snurrar. Det är ett problem vi har sett ett tag och som hänger ihop med förlegade attityder och en machokultur, ibland börjar det redan på utbildningarna, kommenterar Byggnads ordförande Johan Lindholm och fortsätter.

- Byggnads har påbörjat ett stort arbete för att få till en förändring. Byggbranschen efterfrågar arbetskraft och då kan vi inte vända halva befolkningen ryggen. Kvinnorna behövs och byggföretagen måste ta sig i kragen och börja anställa tjejer. Det här duger inte.

Sedan snart ett år tillbaka driver Byggnads tillsammans med Byggcheferna en kampanj för ökad jämställdhet i byggbranschen. Den heter Stoppa machokulturen och syftet är just att få igång en diskussion på arbetsplatserna och göra medarbetare i branschen medvetna om fördomar, jargong och strukturer som begränsar oss som människor. På sikt hoppas vi givetvis att detta ska leda till en mer jämställd, öppen och tillåtande byggbransch. 

Idag har vi ett problem där både kvinnor och män mår dåligt av kulturen som råder på många arbetsplatser. Det skrämmer bort kvinnor men också en del män. Arbetsgivarna och byggföretagen är också en del av den kulturen och det får såna katastrofala konsekvenser att de inte anställer kvinnor. Det förlorar hela branschen på.

För mer information:

Johan Lindholm, Byggnads ordförande  tel: 070-306 65 40

Matilda Ström, Kommunikationschef  tel: 073-328 59 47

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar