Offentliggörande om ägarförändring i Catena Media plc

Catena Media plc (“Bolaget”) meddelar härmed att det har mottagit en anmälan från Bodenholm Capital AB, ett svenskt aktiebolag med huvudkontor på Norrmalmstorg 14, 103 86, Stockholm, Sverige (”Bodenholm”), med information om att Bodenholm förvärvat eller avyttrat aktier och röster i Bolaget den 5 november 2018 (”Anmälan”).

Av Anmälan framgår att Bodenholm, per 5 november 2018, äger 5,25% av rösterna i Bolaget, att Bodenholm inte kontrolleras av någon fysisk eller juridisk person, samt att det inte kontrollerar någon annan part med ett direkt eller indirekt intresse i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:   

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighet, Malta Financial Services Authority, i enlighet med Regelverket för emittenter, som utfärdats enligt Financial Markets Act (Kapitel 345 i Laws of Malta). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 16:30 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar