Om oss

CDC Software (f.d. Industri-Matematik), THE CUSTOMER-DRIVEN COMPANY™, är det kunddrivna företaget. Ett kunddrivet företag visar stor förmåga att lyssna på, förstå, attrahera och behålla sina kunder. Affärsidén är att skapa framgång genom våra kunders framgång. Företaget har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedel och dagligvaruhandel. CDC Software är ett av de snabbast växande IT-företagen i världen med mer än 6 000 kunder och över 2 000 anställda, varav 150 i Norden. Inom Norden utvecklas och säljs idag två produktlinjer, en svit för Supply Chain Management (CDC Supply Chain) och en för försäljning/kundrelationer (CRM).