Om oss

Checkpoint Systems, Inc. är ett internationellt företag specialiserat på produktidentifiering och svinn¬lösningar för detaljhandeln och deras distributionskedjor. Företaget, som är listat på New York Stock Exchange, har mer än 4 000 anställda över hela världen, direktförsäljning i 30 länder, och distributörer i ytterligare 50 länder. Produktportföljen omfattar digitala RF-varularm och RFID-system (Radio Frequency Identification), RF-baserad källskydds¬märk¬ning, streckkods- och etikettsystem, samt ett globalt nätverk av 29 produktionsenheter för etiketter och lösningar för detaljhandelsförsäljning. Mer info: www.checkpointeurope.se