Civilekonomernas nya förbundsstyrelse

Efter Civilekonomernas fullmäktige 2-3 november har fullmäktige valt en ny förbundsstyrelse. 

Civilekonomernas fullmäktige har enligt valberedningens förslag beslutat om ny styrelse för förbundet. Den nya förbundsstyrelsen består av:

Mikael Igelström, orförande (omval)

Karin Sandström, vice ordförande (omval)

Lee Wermelin, vice ordförande (omval)

Dan Frost, ledamot (omval)

Magnus Wretlund, ledamot (omval)

Daniel Palm, ledamot (nyval)

Gustaf Karlténius, ledamot (nyval)

Appollonia San Contreras, ledamot (nyval)

Samt studerandeutskottets vid varje tidpunkt varande ordförande

Den nya styrelsen tillträder 1 januari 2016.

För mer information:

Ulrica Storset, marknadschef, ulrica.storset@civilekonomerna.se

Jens Jacobsson, vd, jens.jacobsson@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och intresseorganisation för ekonomer. Ingen kan ekonomers utbildning, arbetsmarknad, lön och karriär som vi. Med 43 000 medlemmar är Civilekonomerna Sveriges största nätverk för ekonomer som jobbar med, för medlemmarna viktiga frågor, som att stärka eknomers roll i samhället, kompetensutveckling, lön och jämställdhet.   

Taggar:

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Dokument & länkar