Ny rapport: Varför tjänar kvinnor mindre än män?

Civilekonomerna har i många år kartlagt löneskillnader mellan kvinnor och män som har ekonomiutbildning. Resultaten visar år efter år att kvinnor tjänar betydligt mindre än män. Civilekonomerna har nu låtit göra en kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön.

Studien indikerar att kvinnor och män delvis har olika strategier inför sina löneförhandlingar. En slutsats i rapporten är att tydliga lönekriterier och övning i förhandlingsteknik, gärna redan under studietiden, kan bidra till en mer jämställd lönesättning. Civilekonomerna poängterar att arbetsgivarna har ett stort ansvar för att en förändring ska komma tillstånd. Lön ska sättas efter kompetens och prestation.

Rapporten är baserad på intervjuer med ekonomer i slutet av sin utbildning respektive i början av sin yrkeskarriär och reultaten presenteras i Varför tjänar kvinnor mindre än män? En kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön. Studien är genomförd av Sjöstrand & Tilling Utvecklingskompetens AB (STUKAB) på uppdrag av Civilekonomerna.

För mer information

Alexander Beck, utredningschef Civilekonomerna, tfn 070-642 41 76
Fanny Hemmingsson, projektledare Civilekonomerna, tfn 070-307 66 55

Rapporten i sin helhet hittar du på Civilekonomerna.se eller via http://bit.ly/varforPDF

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och civilekonomstudenter. Förbundet har ca 38 000 medlemmar varav ca 11 000 är studenter. Civilekonomerna arbetar med frågor som rör medlemmarnas arbetsvillkor, utbildning och yrkesutövning. Genom att vara ett förbund exklusivt för civilekonomer har vi till exempel den bästa lönestatistiken för civilekonomer liksom nätverk och kunskap om utbildningen.

Taggar:

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Dokument & länkar