Om oss

Coaching i Näringslivet TM är ett nystartat utbildningsföretag för personer som vill arbeta som affärscoacher eller implementera ett coachande förhållningssätt i en företagskultur. Grundarna Renée Manne, Pia Lanneberg och Patrick Grimlund är ICF-certifierade coacher med lång erfarenhet av att utbilda och coacha människor i svenskt näringsliv. För mer information: www.coachinginaringslivet.se