Om oss

Commercior erbjuder den mest heltäckande elektroniska handelsplattformen för papperslös och mätbart effektiv försörjning mellan köpande och säljande organisationer. Företagets e-handelstjänst stödjer hela försörjningsprocessen inklusive logistik.