Förändring av antal aktier och röster i Eastnine

Eastnine offentliggör i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument att 2 445 772 aktier som bolaget återköpt dragits in per den 7 maj.  Efter indragningen uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Eastnine AB per den 31 maj 2018 till 22 370 261.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 238,1 miljoner euro. Bolaget genomgår för närvarande en strategisk renodling mot att bli ett fokuserat fastighetsbolag, med målet att generera förutsägbara kassaflöden som en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 klockan 11:00 CET.