EKN nedgraderar Zambia

EKN har beslutat att nedgradera Zambia från landriskklass 6 till landriskklass 7 då det föreligger en ökad risk.
– Zambias ekonomi baseras på gruvnäring och i huvudsak kopparindustrin. Kopparprisfallet 2015 ledde till en avsevärd minskning av exportintäkterna, effekter som fortsatt syns i den zambiska ekonomin, säger Julia Ekberg, landriskanalytiker EKN.

Den ekonomiska tillväxten i Zambia har bromsat upp och landets offentliga skuldsättning har ökat. Utlandsskulden och skuldtjänstkvoten har också ökat samtidigt som landets reserver minskat.
Den zambiska ekonomin lider av bytesbalansunderskott även om det prognostiseras att minska något kommande år i takt med stigande kopparpriser. Viss osäkerhet kring landets skuldsättning och dess tillväxttakt råder och IMF har varnat för att landet potentiellt kan drabbas än mer negativt på grund av stigande skuldsättning. Tillsammans utgör dessa faktorer en riskökning vilket resulterar i en nedgradering av landet.
Om EKN:s landriskklassning
EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt

EKN:s kontaktpersoner för media:

Beatrice Arnesson, kommunikationschef, 08-788 00 36
Rikard Björk, pressansvarig, 08-788 01 66, 073-797 04 65

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Taggar:

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansierasmed försäkringstagarnas premier.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Zambias ekonomi baseras på gruvnäring och i huvudsak kopparindustrin. Kopparprisfallet 2015 ledde till en avsevärd minskning av exportintäkterna, effekter som fortsatt syns i den zambiska ekonomin.
Julia Ekberg, landriskanalytiker EKN