Om oss

ESV utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av staten.Vi tar fram bra beslutsunderlag för den ekonomiska politiken.Vi skapar goda förut¬sättningar för regering och riksdag till en tydlig och effektiv styrning av statliga myndigheter.Vi säkerställer god tillgång för myndigheterna till bra metoder och effektivt stöd i sin verksamhetsstyrning. ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.