Om oss

En Chans På Tusen är ett av Lotteriinspektionen godkänt rikslotteri med höga vinstmöjligheter där allt överskott går till MHF:s arbete mot alkohol och droger i trafiken. Lotteriet omfattar endast 1000 lotter och ett vinnande lottnummer. En Chans På Tusen drivs av Nordic Lottery som hjälper ideella organisationer med sin lotteriverksamhet. Nordic Lottery är ett helägt dotterbolag till Kombispel. För mer information besök www.nordiclottery.se