Balder tar upp grön finansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB)

Fastighets AB Balder har tecknat låneavtal omfattande 100 miljoner euro med Europeiska investeringsbanken (EIB) för utveckling av två bostadsprojekt i Köpenhamn med nearly-zero-energy-building (NZEB)-standarder.

Balder har ett flertal pågående bostadsprojekt och i samtliga ställs höga miljökrav. Energiförbrukning är ett prioriterat område och alla Balders bostadsprojekt i Sverige ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver. I Köpenhamn har vi valt att gå ännu längre och samtliga bostäder här ska uppföras enligt nearly-zero-energy-building (NZEB)-standard. Som ett led i miljöarbetet har Balder nu valt att ta upp grön finansiering via EIB.

Vänligen se även bifogat pressmeddelande från EIB.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2018 ett värde om 104,1 Mdkr (88,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar