Om oss

Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair är sedan 1982 den nordiska mötesplatsen för leverantörer och användare av utrustning, tjänster och bränslen inom fjärrvärme-, fjärrkyla- och kraftvärmesektorerna. Hit kommer besökare från främst Nordeuropa för att träffa utställare från de nordiska och baltiska länderna. Mässan arrangeras tillsammans med branschföreningen Svensk Fjärrvärme, med 150 medlemsföretag inom fjärrvärmesektorn. Nästa mässa arrangeras 20-22 september 2011, samtidigt som Elmia Fastighet (www.elmia.se/fastighet ), Elmia Waste & Recycling (www.elmia.se/waste-recycling ) samt Elmia Park & Golf (www.elmia.se/parkogolf ). Totalt väntas 600 utställare och 20.000 professionella besökare. www.elmia.se/fjarrvarme