Om oss

Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Verksamheten står på en vetenskaplig grund och bedrivs i nära samarbete med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och organisationer. Verksamheten leds av generaldirektör Sarah Wamala. För närvarande har institutet cirka 150 medarbetare.