Om oss

Klimatkrisen kräver handling. Förnybart.nu opinionsbildar för förnybar energi och energieffektivisering. Företag, organisationer och privatpersoner kan ansluta sig till initiativet genom att underteckna uppropet. Initiativtagare till Förnybart.nu är Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen och Anders Wijkman, vice ordförande i Tällberg Foundation. Förnybart.nu anser att andelen förnybar energi i Sverige bör öka från nuvarande 42 till 70 procent år 2020. Potentialen finns och vårt mål är fullt rimligt. Vårt mål är väsentligt högre än regeringens mål om 50 procent och oppositionens mål om 53 procent. Målet kräver en ökad tillförsel av förnybar energi och en kraftfull energieffektivisering. Förnybart.nu kommer att presentera en rad rapporter. Vår ambition är att få fler att inse Sveriges stora potential för förnybar energi och energieffektivisering. Vi vill bidra med en fördjupad kunskap så att politiker och beslutsfattare kan ta framsynta beslut och ställa om svensk energianvändning så att den blir miljömässigt hållbar.