Om oss

Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av de försäkrade företagen. Genom att teckna kreditförsäkring hos Pensionsgaranti kan företagen behålla sitt pensionskapital i rörelsen samtidigt som de anställdas pensioner är garanterade. Idag har Pensionsgaranti ca 1 500 delägare. I stort sett alla bolag på börsens A-lista och en stor del av de övriga börsföretagen finns representerade.Tillsammans har de pensionsskulder på drygt 125 miljarder kronor.