Om oss

Forska Utan Djurförsök:-är en forskningsstiftelse som bildades 1964- arbetar för att djurförsök successivt ska ersättas med moderna djurfria metoder- ger ekonomiskt stöd till forskning för att utveckla moderna alternativ till djurförsök- har bidragit till att en mängd nya metoder har utvecklats och spritts i världen- arbetar med politisk påverkan och information till forskare och allmänhet- får inga statliga eller andra bidrag, verksamheten är helt beroende av privata gåvor och arv.PG 90 70 90-5