Om oss

I vårt fastighetsbestånd ingår alla typer av lokaler, anläggningar och mark som försvaret behöver i både krig och fred. Totalt rör det sig om cirka 3,7 miljoner kvm lokaler, 8 400 byggnader, ca 7 900 befästningar, 11 flygfält och 381 000 hektar mark. Utöver det har vi ett antal broar, hamnar, bevakningstorn med mera.