Jan Björklund måste ge rörelse en tydlig plats i läroplanen

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Därför startar Friskis&Svettis en ny satsning Alla barnen. Målet är att under åren 2012 – 2015 nå samtliga barn i Sverige upp till 10 års ålder. I Sverige handlar det om 1 179 381 barn.

Enligt Statens Folkhälsoinstitut finns det en tydlig koppling mellan att vara fysiskt aktiv under uppväxten och i vuxen ålder. Barn som rör på sig blir starkare och friskare. Dessutom ökar deras koncentrationsförmåga och sömnen blir bättre.

- Sverige har allt att vinna på att barn rör på sig mer än vad de gör i dag. Vi har därför skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund, säger Anna Iwarsson Friskis&Svettis generalsekreterare.

Friskis&Svettis har tre konkreta förslag:

1.     Ge rörelse en tydlig plats i läroplanen. Fysisk rörelse måste bli ett naturligt verktyg i pedagogiken, och inte bara begränsas till idrottsämnet.

2.     Lyft in rörelse som ett pedagogiskt verktyg på lärarutbildningarna. Det skulle ge lärarna inspiration och ökad kunskap om hur enkelt det är att inspirera barnen till kul rörelse.

3.     Inrätta en rörelseplan på varje förskola och skola. Då kan förskole- och skolledningar bli bättre på att ha med rörelse i den dagliga verksamheten – inte bara på utflykter eller idrottslektioner.

Satsningen Alla barnen innebär att engagemanget inte ska begränsas till de här förslagen, utan alla kan göra något för att få fler barn att uppleva rörelseglädje.

- Ju tidigare barn får möjlighet att uppleva rörelseglädje, desto större är chanserna att etablera en aktiv livsstil som vuxen, säger Anna Iwarsson Friskis&Svettis generalsekreterare.


kontakt  Generalsekreterare Anna Iwarsson, 0704 65 00 59, anna@friskissvettis.se

pressrum  friskissvettis.se

Alla barnen friskissvettis.se


Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål, ett leende. Idag tränar 506 091 medlemmar i 112 föreningar i Sverige, 28 146 medlemmar i 39 föreningar i Norge, samt 4 633 medlemmar i föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen. Tack vare 16 370 engagerade funktionärer erbjuder Friskis&Svettis lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. www.friskissvettis.se

Taggar:

Om oss

Friskis&Svettis är en av Sveriges största idrottsförening med över 530 000 medlemmar fördelade i 159 olika föreningar. I Sverige finns drygt 100 föreningar, resterande finns i Norge, Danmark och övriga Europa. Över 17000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla. Läs mer på www.friskissvettis.se

Dokument & länkar

Snabbfakta

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Därför startar Friskis&Svettis en ny satsning Alla barnen. Målet är att under åren 2012 – 2015 nå samtliga barn i Sverige upp till 10 års ålder. I Sverige handlar det om 1 179 381 barn.
Twittra det här

Citat

Ju tidigare barn får möjlighet att uppleva rörelseglädje, desto större är chanserna att etablera en aktiv livsstil som vuxen.
Anna Iwarsson, generalsekreterare
Sverige har allt att vinna på att barn rör på sig mer än vad de gör i dag. Vi har därför skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund.
Anna Iwarsson, generalsekreterare