Om oss

Den nya GDPR-lagen kommer påverka de flesta företag och organisationer, oavsett storlek och bransch, eftersom personuppgifter finns överallt i form av medlems- och kundregister, webbanalysdata, maillistor etc. Oavsett vilket skede ni är i resan mot att bli GDPR compliance är detta en konferens för dig. Här samlas deltagare, talare och partners för att dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans bli bättre rustade för att ha alla delar på plats den 25 maj 2018.