Om oss

Generali PanEurope Limited (Generali PanEurope) är ett aktiebolag registrerat på Irland, där det etablerades 1999. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali Group) som är en av de mest betydelsefulla aktörerna på den globala marknaden för försäkringar och finansiella tjänster. Irländska Generali PanEurope driver koncernens europeiska verksamhet och erbjuder förmögenhetsförvaltning och försäkringslösningar för anställda på den europeiska marknaden. Generali PanEurope erbjuder sina produkter på en Freedom of Services basis och står under tillsyn av den irländska Centralbanken för gränsöverskridande livförsäkringstransaktioner inom den Europeiska Unionen. http://www.gpe-investmentplanning.ie/ Generali Group Generali Group är en av Europas största försäkringsgivare och Europas största livförsäkringsbolag med en total premieinkomst på över 73 miljarder euro. Den är också en av världens största kapitalförvaltare med tillgångar på över 470 miljarder euro under 2010, och en unik fastighetsförvaltare med en fastighetsportfölj på 25 miljarder euro. Med 85 000 medarbetare över hela världen och 70 miljoner kunder i mer än 60 länder har koncernen en ledande position i Västeuropa och ökande i Östeuropa och Asien.