Om oss

Granen är ett fastighetsutvecklande och förvaltande bolag inom affärsområdena bostäder, kommersiellt och logistik. Företaget är verksamt i Sveriges storstadsregioner och äger ett mindre fastighetsbestånd samt drygt 200 000 m2 byggrätter.