Hifab förbättrar vägnät i Bangladesh

Bangladesh vägnät har länge varit underutvecklat. På grund av regionens många översvämningar är infrastrukturen dålig och av landets cirka 223 000 km väg är bara drygt 16 % (35 000 km) asfalterade. Hifab har fått i uppdrag att genomföra en större förstudie av landets huvudvägnät när 590 km av det nationella vägnätet ska uppgraderas.

(Ej regulatorisk information). I Bangladesh har Hifab skrivit ett kontrakt med Roads and Highways Department (RHD) för en förstudie av landets huvudvägnät. Myndigheten har som mål att kunna förse landets befolkning med ett säkert, kostnadseffektivt och väl underhållet vägnät.

– I vår förstudie kommer vi först att studera vad som tidigare har gjorts inom området för att sen kunna kartlägga det faktiska läget. Det gör vi genom fältstudier och faktainsamling. Därefter kan vi presentera en realistisk bild av vad som behöver förbättras och vad det kommer att kosta att genomföra investeringar i förbättringar av vägarna, säger Nathalie Tranefeldt, ansvarig för Hifabs internationella Asienavdelning.

Hifabs uppdrag innebär även att se till att kunden, RHD, får utbildning som stärker myndighetens kompetens för att i framtiden kunna planera och genomföra liknande uppdrag. Detta gäller inte minst hur myndigheten ska hantera underhåll, vägsäkerhet samt svåra land- och omflyttningsfrågor. Hifabs insats är en del av en större satsning på en förbättring av Bangladesh infrastruktur och förväntas därmed gynna den ekonomiska utvecklingen i landet.

Förutom förstudien ska Hifab även ansvara för projektering och att ta fram förfrågningsunderlag. Uppdraget påbörjades under maj 2017 och görs tillsammans med Oriental Consultants Global Ltd från Japan och två lokala bolag. Projektet löper under två år och total kontraktsvolym är 4,5 MUSD.

Kontakt
Nathalie Tranefeldt
Director, Region Asia, Hifab International AB
Nathalie.Tranefeldt@hifab.se

Läs nyheten på engelska

För ytterligare information kontakta 
Per Ångquist, Marknadschef
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Genom fältstudier och faktainsamling kan vi presentera en realistisk bild av vad som behöver förbättras och vad det kommer att kosta att genomföra investeringar i förbättringar av vägarna.
Nathalie Tranefeldt, ansvarig för Hifabs internationella Asienavdelning