Korrigering: Hifab förvärvar Byggkultur

Korrigeringen avser felaktigt MAR-märkt pressmeddelande, daterat 2018-06-15: Hifab förvärvar Byggkultur.

Hifab AB och Byggkultur Mittkonsult AB har ingått ett avtal om en inkråmsaffär där Hifab tar över Byggkulturs verksamhet från och med 1 juli 2018.

Byggkultur Mittkonsult AB är ett konsultföretag som är specialiserade inom restaurering och ombyggnationer av kulturhistoriska byggnader och byggnadsminnen. Inom bolaget finns all den tekniska och antikvariska kompetens som behövs för att driva projekt från start till mål.

– Vi är mycket glada att hälsa Byggkultur, med David Pettersson i spetsen, välkomna till Hifab. Inom det nystartade kompetensområdet Byggkultur har Hifab nu samlat all den kompetens som krävs för att driva denna typ av komplexa projekt. Vårt mål är att utveckla och bredare marknadsföra kompetensområdet Byggkultur med hjälp av resurser och kompetenser över hela landet, säger Patrik Schelin VD för Hifab AB.

Genom åren har Byggkultur varit inblandad i över 150 restaureringsprojekt, i första hand i Norrland. Bland kunderna finns församlingar och pastorat inom Svenska Kyrkan, fastighetsbolag i flera kommuner, Statens Fastighetsverk, SCA, Jernhusen m.fl.

– Tillsammans med Hifab får Byggkultur bästa möjliga förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen med mål att vara ledande i Sverige inom restaurering och byggnadsvård, säger David Petterson ägare av Byggkultur Mittkonsult AB.

Läs mer om Byggkultur på: www.byggkultur.com

För ytterligare information kontakta
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.