Rymdföretaget GomSpace väljer IFS Applications 9 för att stödja snabb tillväxt

Affärssystem från IFS ger GomSpace en helhetslösning för att hantera och optimera viktiga projekt och processer

IFS meddelar att det snabbväxande rymbföretaget GomSpace har valt IFS Applications™ 9 för att realisera sina ambitiösa tillväxtmål. IT-konsultbolaget och IFS-partnern Curit ansvarar för försäljning och implementering av lösningen.

Danmarkbaserade GomSpace är världsledande inom utveckling och produktion av nanosatelliter. Under de senaste åren har företaget blivit tongivande inom kommersialiseringen av nanosatelliter på en global nivå. Bland GomSpace kunder finns bland andra NASA och ESA. Efter börsnoteringen 2016 på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX, samt den efterföljande kapitalanskaffningen, är företaget nu redo för ännu snabbare tillväxt.

–Vår försäljning av nanosatelliter har ökat 73 procent under det senaste kvartalet och våra affärsprocesser har blivit allt mer komplexa. Därför var vi i behov av en helthetlig affärslösning som kunde ge oss direktöversikt över alla processer i alla projekt. Användarvänligheten i IFS Applications 9 och IFS Lobby ger oss möjlighet att hantera tid, resurser, material och kostnader på ett effektivt sätt. Lösningen uppfyller dessutom de höga krav som ställs inom vår bransch när det gäller produktion, säkerhet och compliance, säger Niels Buus, VD, GomSpace.

Snabb skalbarhet och omfattande branschkunskaper var de avgörande faktorerna då GomSpace valde IFS och Curit. IFS-lösningen kommer att stödja centrala processer som produktutveckling, projektbaserad tillverkning, logistik, HR och ekonomistyrning.

–IFS Applications 9 är en flexibel lösning som snabbt kan skalas upp eller ner efter förändrade behov utan att behöva särskilda anpassningar. IFS och Curit har även lång erfarenhet inom flyg- och tillverkningsbranscherna. De kunde garantera en implementering av första fasen inom endast fyra månader, vilket de också levererade, fortsätter Niels Buus.

–Vi är glada över att GomSpace har valt IFS Applications 9. Genom att dra nytta av IFS och Curits samlade erfarenhet har vi levererat en effektiv affärslösning som stödjer komplexa projektbaserade tillverkningsprocesser. GomSpace är ett mycket bra exempel på hur vi hjälper företag att effektivisera sina organisationer och processer, dokumentera och verifiera att alla regler efterlevs samt säkra snabb tillväxt, säger Glenn Arnesen, VD för IFS i Skandinavien.

Läs mer om IFS lösningar för högteknologisk tillverkning: www.ifsworld.com/se/branscher/hogteknologisk-tillverkning/.

Anders Lundin, PR Manager for IFS Strategic Marketing and Communications. Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om GS Sweden AB

Företagets verksamhet drivs i huvudsak genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace ApS, med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag aktivt inom den globala marknaden för rymdsystem och -tjänster. Företaget producerar komponenter, plattformar och system baserade på innovationer inom nanosatelliter. Företaget är noterat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA AB är företagets Certified Adviser. Mer information finns på www.gomspace.com.

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 300 medarbetare stödjer fler än en miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Multimedia

Multimedia