Om oss

Att ha en effektiv styrning av informationshanteringen är komplext och utmanande, men otroligt viktigt både i säkerhetssynpunkt och för att skapa en effektiv organisation. Information Governance Summit är skapat för att ge möjlighet att få lyssna till hur andra gör och utbyta tips och erfarenheter med både talare och andra deltagare.