Byggbranschen kräver kraftfulla lagar

Byggbranschen i samverkan, BBIS, verkar för en bransch utan ekonomisk brottslighet. Hur har arbetet med att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet utvecklats och hur omfattande är problemet idag? Under ett seminarium i Almedalen presenterades en SIFO-undersökning om svenskars inställning till svartarbete.

Undersökningen visar att uppemot 70 procent av de tillfrågade tycker idag att svartarbete är allvarligt och 50 procent av de tillfrågade tror fortfarande att svartarbete förekommer. En avsevärd attitydförändring har skett på bara några få år.


- Det är glädjande att se positiva attitydförändringar i samhället. Det är ett bevis på att vi i branschen gjort ett bra jobb i att lyfta fram dessa frågor. För VVS Företagen är det viktigt att fortsätta ta ett aktivt ansvar för att förbättra etik och moral i branschen. Det är något vi tror bidrar till att utveckla våra medlemsföretag och i förlängningen öka såväl anseende som lönsamhet och effektivitet, säger Mats Björs, vd på VVS Företagen.

Deltagare var företrädare från bland andra Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt representanter från politiska ungdomsförbund som gav sin syn på hur vi ska arbeta för att få bort ekonomisk brottslighet på arbetsmarknaden och framförallt inom byggsektorn.

Frågor om hur våra attityder mot svartarbete påverkar vårt samhälle, diskuterades. Och vad kan vi göra som privatpersoner och organisationer för att förändra?

-Det gäller att exempelvis hitta praktiska fungerande lösningar som motverkar ett felaktigt utnyttjande av ROT, menade Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier.

Pia Bergman, från Skatteverket höll med och menade att en väg att gå är att ta den goda affärsmodellen som de hederliga företagen använder, och skapa regler som förhindrar för de ohederliga att driva sin verksamhet. 

Anders Knape, ordförande i SKL, menade att kraven på offentlig upphandling behöver bli tydligare, det behövs en ökad samverkan med myndigheterna, samt att det administrativa och politiska ledarskapet behöver ta sitt ansvar och bli tydligare. Politikerna behöver ta ansvar för en ökad transparens och skapa förutsättningar för säkrare arbetsvillkor. Ökade skatteintäkter och sundare konkurrensvillkor är en situation som gynnar alla!

BBIS består av byggarbetsgivarna och byggfacken och arbetar sedan 2005 för en seriös byggbransch utan svartarbete och ekonomisk brottslighet. BBIS står bland annat bakom det omdebatterade förslaget till månadsrapportering på individnivå.

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media