De blocköverskridande samtalen om bostadsmarknaden måste komma igång igen

Idag presenterade bostadsminister Peter Eriksson läget på bostadsmarknaden. Trots att kompetensbrist är det allra främsta hindret för ökat byggande lyser de politiska initiativen med sin frånvaro i Peter Erikssons presentation. 

- Osäkerheten på bostadsmarknaden har ökat samtidigt som de stora avgörande politiska reformerna lyser med sin frånvaro. En hög byggtakt är avgörande för sysselsättning, tillväxt och om vi ska klara bostadsförsörjningen för de som ska ut på bostadsmarknaden i framtiden. Våra medlemmar, installatörsföretagen, spelar en avgörande roll i bostadsbyggandet och är dem som gör bostäder till hem med el, vatten, värme och avlopp. Samtidigt skriker branschen efter utbildad arbetskraft och vi skulle kunna anställa 10 000 nya medarbetare här och nu. I växlingen mot ett modernt och hållbart boende riskerar kompetensbristen att bli en allvarlig flaskhals. Peter Erikssons främsta uppgift i det här läget måste vara att få igång de havererade blocköverskridande samtalen om bostadspolitiken igen, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen. 

För mer information, kontakta:

Amanda Rafter Ekenman, Press- och opinionsansvarig, 08 762 76 04 amanda.ekenman@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 800 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 50 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media