Dom i AD: Förra årets konflikt var inget angrepp på föreningsrätten

I dag, den 17 april, föll domen i den rättprocess som VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) har drivit mot Byggnads i Arbetsdomstolen (AD). Domslutet innebär att VVS Företagen och PLR inte får gehör för sin uppfattning att föreningsrätten kränktes under strejken 2012.

Rättsprocessen inleddes då Byggnads för snart ett år sedan, under 2012 års avtalsförhandlingar, plötsligt lade ett varsel som senare resulterade i en fem veckor lång strejk som slog hårt mot medlemsföretagen i VVS Företagen och PLR. På grund av strejken stämde VVS Företagen och PLR Byggnads eftersom de båda förbunden ansåg att Byggnads använde konfliktvapen direkt riktade mot sådana medlemsföretag som är aktiva i respektive arbetsgivarorganisations styrelser och förhandlingsdelegationer.

–Det är tråkigt och också skrämmande att AD inte satt en tydlig gräns för att skydda arbetsgivarorganisationernas föreningsrätt. Byggnads gick tveklöst över gränsen då de på ett så tydligt sätt valde ut företag som är aktiva i respektive arbetsgivareorganisations styrelser och förhandlingsdelegationer, säger Anita Hagelin, chefsjurist på VVS Företagens förhandlingsavdelning.

Trots att endast två procent av medlemsföretagen var representerade i förbundens styrelser eller förhandlingsdelegationer så arbetade cirka 85 procent av de strejkande i just dessa företag.

– Vi är naturligtvis mycket besvikna att AD har kommit fram till detta beslut. Vi måste nu noggrant överväga hur vi i fortsättningen skall kunna skydda våra företag så att de tryggt kan fortsätta att organisera sig i våra styrelser och förhandlingsdelegationer, säger Robert Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen.

För mer information kontakta:
Robert Jakobsson, förhandlingschef, VVS Företagen, 08-762 75 32
Anita Hagelin, chefsjurist VVS Företagens förhandlingsavdelning, 08-762 75 66

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media