Gymnasieutredningens förslag undergräver yrkesprogrammen

Installatörsföretagen är bekymrade över att Gymnasieutredningens förslag leder till att yrkesämnen prioriteras ner. Det kommer resultera i att eleverna står sämre rustade för att skaffa sig sitt första jobb och att den akuta kompetensbristen inom installationsbranschen består.

Inom installationsbranschen råder akut brist på kompetent arbetskraft. Redan idag skulle våra företag kunna anställa ytterligare ca 10 000 personer. Om regeringens ambitioner när det gäller bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och energieffektivisering ska bli verklighet fördubblas detta rekryteringsbehov. För att komma tillrätta med denna kompetensbrist krävs politiska ambitioner och nytänkande inom yrkesutbildningen, som vi anser saknas i Gymnasieutredningen.

- Det som oroar oss mest är att teoretiska ämnen läggs in på bekostnad av yrkesämnen och att gymnasiearbetet, som ska visa att eleverna är förberedda för yrkeslivet, föreslås bli poänglöst, säger Jens Albrektsson, chef för Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen. Vi ser gärna att elever garanteras möjligheten att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten men det kan inte ske på bekostnad av färdighetsträning i yrkesämnen, fortsätter Jens.

En enkel lösning är istället att utöka yrkesprogrammen med de poäng som de nya kurserna motsvarar. Då kan eleven välja om han eller hon vill läsa in den grundläggande högskolebehörigheten inom dessa extra kurser eller att lägga till fler yrkeskurser. Det skulle ge yrkesutbildningar den status vi alla önskar, där högskolebehörigheten ingår.

En annan viktig fråga är att gymnasiearbetet även fortsättningsvis är poängsatt. Inom elteknik har vi idag ett utbildningskoncept för elteknikprogrammet, ETG, som vi tagit fram tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet, SEF, som innebär att man blir certifierad redan under gymnasietiden. Certifieringen förutsätter att ett praktiskt yrkesprov kan genomföras där man visar att man klarar de yrkesfärdigheter som har lärts ut under utbildningen samt att man uppnått uppsatta examensmål. Det ger status och attraktivitet.

- Att ta bort poängen från gymnasiearbetet skulle inte bara undergräva utbildningens viktiga fokus på kompetens, det skulle också fördärva kvalitetsstämpeln som gör att företagen idag kan anställa färdiga ETG-elever tryggt förvissade om att deras kunskaper räcker, avslutar Jens Albrektsson.

En förutsättning för att gymnasieskolan ska kunna rusta eleverna för både dagens och framtidens jobb är att arbetsgivarna har ett stort inflytande över resultatet av utbildningen. ETG:s yrkesprov är ett mycket gott exempel på detta.

Installatörsföretagen svarar på uppdrag av Elektriska installatörsorganisationen, EIO, och VVS-företagen.

För mer information, kontakta:

Jens Albrektsson, chef Kompetens och Utbildning 
0706 14 49 10
jens.albrekttson@installatorsforetagen.se

Amanda Ekenman, press- och opinionsansvarig
+46 70 389 76 04 
amanda.ekenman@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 500 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 40 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia