Ny undersökning: Fem av tio lampor på Blocket farliga

Hälften av de lampor som säljs på Blocket.se brister i elsäkerhet och så många som en av fem säljare uppger att de själva gjort ändringar på sin lampa. Det visar Elektriska Installatörsorganisationen EIOs senaste undersökning ”De farliga nätfynden”. Slitage och felaktigt gjorda ingrepp i en lampa kan göra den livsfarlig. 

Elektriska Installatörsorganisationen EIO senaste rapport ”De farliga nätfynden” visar att bara hälften av de 250 undersökta lamporna är garanterat elsäkra*. Fem av tio hade minst en allvarlig brist och så många som en av tio lampor har två eller flera brister.

Som konsument är det viktigt att förstå att el är en färskvara som måste ses över med jämna mellanrum. Ett enkelt sätt är att granska sladd och stickpropp, säger Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert på EIO.

Slitage på en lampa kan skapa elsäkerhetsbrister som kan orsaka bränder, farliga elchocker och andra skador. Lampor ska också vara korrekt märkta så att man som köpare vet vilken typ av skydd de är försedda med. EIOs undersökning visar dock att en av fem säljare har själva gjort ändringar på sin lampa.

Precis som slitage kan felaktigt gjorda ingrepp göra lampan livsfarlig. Och när man gör egna ändringar på en lampa behöver även märkningen uppdateras, det skydd som utlovas kanske inte längre finns kvar, säger Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert på EIO.

Tips! Några enkla knep för att ta reda på om en elartikel brister i elsäkerhet.

  • Titta på sladden, är den trasig eller missfärgad?
  • Testa att böja sladden, är sladden spröd och/eller spricker?
  • Kontrollera hur det ser ut vid sladdingångarna som exempelvis mellan sladd och stickpropp, ser du den bruna eller blåa isoleringen i sladden?
  • Passar inte stickproppen i el- eller lamputtaget och har ditt fynd delar i metall?

Stämmer en eller flera påstående in på din elartikel, då är det bäst att ta professionell hjälp som till exempel till en lampaffär.

Tänk på! Om din elartikel inte har några delar av metall så kan du själv montera en stick- eller lamppropp som passar i moderna eluttag men är du det minsta osäker på hur man gör är det bättre att ta professionell hjälp. 

Om undersökningen
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 250 personer som annonserat ut lampor på Blocket. Intervjuerna pågick under perioden 24 juni – 13 september 2015.

Rapporten ”De farliga nätfynden” finns att ladda ner i sin helhet på eio.se

*Med brist i elsäkerhet avser EIO lampor som har synliga brister samt indikationer på potentiella elbrister, som exempelvis avsaknad av märkning.

För mer information, kontakta
Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet
08 762 75 80
joakim.grafstrom@eio.se

Charlotte Printz, PR-ansvarig 
08 762 75 69 
070 330 29 87 
charlotte.printz@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2 800 medlemmar med sammanlagt 26 500 anställda. Sedan 1906 - i över hundra år – har EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschens konkurrenskraft.

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Som konsument är det viktigt att förstå att el är en färskvara som måste ses över med jämna mellanrum. Ett enkelt sätt är att granska sladd och stickpropp.
Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet
Precis som slitage kan felaktigt gjorda ingrepp göra lampan livsfarlig. Och när man gör egna ändringar på en lampa behöver även märkningen uppdateras, det skydd som utlovas kanske inte längre finns kvar.
Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet