Nytt gemensamt kollektivtal klart för VVS och Kyla

VVS Företagen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal. Avtalet är treårigt och följer industrins avtalsvärde på 6,8 procent. Det nya avtalet innebär också att de tidigare två avtalen; VVS-avtalet och Kylavtalet är sammanslaget till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

-Vi är mycket nöjda med att VVS-branschen nu får ett avtal som bygger långsiktighet. Det skapar förutsättningar för företag och medarbetare att fokusera på kärnverksamheten samt möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten, säger Johan Mossling, t f vd på VVS Företagen. Parterna skrev under måndagskvällen på en preliminär överenskommelse. Den innebär i korthet att parterna kommit överens om möjligheten att träffa lokala lösningar avseende arbetstidens förläggning och de omtvistade turordningsreglerna för entreprenad och service. - Ett av våra mål var att skapa flexiblare avtal framförallt rörande arbetstidens förläggning. Vi har uppnått detta vilket gör det möjligt för medlemsföretagen att genom lokala avtal anpassa sina arbetstider efter kundernas behov, säger Robert Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen. Turordningsreglernas utformning, som länge varit en tvistefråga mellan parterna har lösts genom tydligare regler för tillämpning av skilda turordningslistor.   -Vi är i synnerhet nöjda med att de företag som har skilda verksamheter inom service och entreprenad nu ska kunna tillämpa skilda turordningskretsar för sina montörer, säger Anita Hagelin, chefsjurist på VVS Företagens förhandlingsavdelning. Precis som på övriga avtalsområden drev Byggnads frågan om ytterligare arbetstidsförkortning hårt.    -Som i alla förhandlingar är det ett givande och tagande. Vi har nått målet att löneökningarna ska ligga på produktiv arbetstid och inte på betald ledighet. Lösningen på Byggnads yrkande blev två timmars ytterligare arbetstidsförkortning som byttes mot annan ledig tid. Det innebär att den totala arbetstidsförkortningen inte ökade, säger Robert Jakobsson. Bra arbetsmiljö är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Det var därför lätt att gå Byggnads till mötes vad gäller en utökad samverkan i dessa frågor. Det är ett viktigt arbete som möjliggör en modern VVS-bransch.

För mer information kontakta:
Johan Mossling, t f vd VVS Företagen, telefon: 08-762 75 14
Robert Jakobsson, förhandlingschef VVS Företagen, telefon: 08-762 75 32
Anita Hagelin, chefsjurist arbetsrätt VVS Företagen, telefon: 08-762 75 66

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media