Projekt för fler nyanlända och utrikes födda kvinnor i bygg- och installationssektorn

Installatörsföretagen går in i projektet ”Sverige bygger nytt” med målet att öka möjligheterna till arbete inom installations- och byggbranschen för nyanlända och utrikes födda kvinnor. Projektet ska öka jämställdheten och mångfalden inom byggsektorn och möjliggöra livschanser för personer som står långt från arbetsmarknaden.

De senaste tio åren har Stockholmsregionens befolkning ökat med över 340 000 personer. Befolkningsökningen väntas fortsätta och 2030 kan länet ha över 2,6 miljoner invånare. Det är en ökning med ytterligare 400 000. För att klara bostadsbehovet för så många nya invånare behöver regionen ha ett högt och jämt bostadsbyggande. Stora investeringar i bostäder och infrastruktur planeras under de kommande åren men det saknas tillräckligt med arbetskraft.

- Om vi ska kunna bygga de bostäder som Stockholm behöver måste vi bli fler i branschen. Och för att kunna bli det måste vi på allvar utmana branschens mångfaldsarbete. Vi kan inte bara önska att vi blir fler kvinnor eller fler med utländsk bakgrund – vi måste också börja göra, säger Jens Albrektsson chef för Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen.

Sverige Bygger Nytt har som målsättning att öka möjligheterna till arbete inom byggbranschen för målgruppen nyanlända och utrikes födda, med fokus på kvinnor i och utanför dessa grupper. Projektet ska öka jämställdheten och mångfalden inom byggsektorn för att avspegla samhället i övrigt och frigöra livschanser för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Projektet, som baseras i Stockholmsregionen, leds av Arbetsförmedlingen med stöd från Europeiska Socialfonden. Övriga deltagare i projektet är Solna stad, Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Byggnads, Sveriges Byggindustrier/BYN och Stockholm arbetsmarknadsförvaltning. Målet är att identifiera och ta bort hinder samt att öka samverkan mellan stat, kommun och bransch för att skapa fler arbetstillfällen och försörja branschen med kompetens.

Läs mer om Sverige bygger nytt på Arbetsförmedlingens hemsida och på Europeiska Socialfondens hemsida. Du kan även läsa vår avsiktsförklaring i bifogat dokument.

För mer information, kontakta:

Jens Albrektsson, chef Kompetens och Utbildning, 0706 14 49 10 jens.albrektsson@installatorsforetagen.se

Amanda Rafter Ekenman, press- och opinionsansvarig, 08 762 76 04 amanda.ekenman@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 500 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 40 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia