Samlad bransch stärker verktyg mot oseriöst företagande

Installatörsföretagen blir tillsammans med nio andra aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen delägare i ID06-systemet. Det stod klart på dagens stämma. Det gemensamma partnerskapet ska ge systemet ökad kraft mot oseriösa aktörer men även ökad säkerhet för individerna på arbetsplatsen.

- ID06 är ett av det viktigaste verktyget mot oseriösa aktörer som installations- och byggbranschen har. Att vi nu samlar hela samhällsbyggnadsbranschen i ett gemensamt ägarskap kommer att skapa ännu bättre förutsättningar att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser. Tillsammans kan vi ta krafttag för konkurrenskraftigt företagande på lika villkor, säger Ola Månsson, VD på Installatörsföretagen.

Idag blev också Johan Martinsson, chef för Branschverksamheten på Installatörsföretagen invald i styrelsen. Johan kommer representera de bransch- och arbetsgivarorganisationer inom entreprenadledet som är nya delägare i ID06 AB.

- Genom att bli delägare i ID06 har vi säkerställt att installatörernas behov tar plats i systemets framtid. Eftersom hela samhällsbyggnadsbranschen nu är representerad får vi en helt annan styrka att utveckla systemet så att ID06 kan bli ett än effektivare verktyg för sunda arbetsplatser, säger Johan Martinsson, branschchef på Installatörsföretagen.

De nya delägarna för ID06 AB är:

  • SABO
  • Fastighetsägarna
  • Byggherrarna
  • Installatörsföretagen
  • Plåt & Ventföretagen
  • Glasbranschföreningen
  • Måleriföretagen
  • Maskinentreprenörerna
  • Sveriges Åkeriföretag
  • Sveriges Byggindustrier

Bakgrund:
ID06 lanserades år 2006 av Sveriges Byggindustrier. Det är ett system knutet till ett kort som gör det enkelt att identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Syftet med ID06 var att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

Charlotte Printz, pressansvarig, charlotte.printz@installatorsforetagen.se +46 70 330 29 87

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

ID06 är ett av det viktigaste verktyget mot oseriösa aktörer som installations- och byggbranschen har. Att vi nu samlar hela samhällsbyggnadsbranschen i ett gemensamt ägarskap kommer att skapa ännu bättre förutsättningar att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser. Tillsammans kan vi ta krafttag för konkurrenskraftigt företagande på lika villkor.
Ola Månsson, VD