Slutgiltigt beslut: Ja till samgående

Idag togs det slutgiltiga beslutet, om att från den 1 januari 2018 bilda en ny arbetsgivar- och branschorganisation – Installatörsföretagen.

Beslutet togs den 19 maj i år vid EIO:s årsmöte och VVS Företagens förbundsstämma då man röstade ja till att bilda en gemensam förening. För att beslutet skulle gå igenom krävdes ett bekräftande beslut vid extra årsmöte/förbundsstämma i respektive förening. Det är detta som har skett idag.

- Nu är det sista beslutet taget och nästa steg blir att sjösätta vår nya förening den 1 januari 2018, säger Anders Mattsson, ordförande i Installatörsföretagen. Tillsammans blir vi en konkurrenskraftig förening som kan göra skillnad. Det gemensamma branschtänket kombinerat med ny teknik är ett måste för att säkra framtiden för vår bransch och våra företag. Genom samgåendet blir vi konkurrenskraftiga på ett helt nytt sätt, säger han.

Anders Mattson, invald ordförande i den nya föreningen Installatörsföretagen

EIO och VVS Företagen har rent formellt samverkat sedan den 1 januari 2016, genom det gemensamt ägda servicebolaget – Installatörsföretagen Service i Sverige AB.

Senare under året 2016 beslutade föreningarna att inleda ett arbete med syfte att utreda förutsättningarna för EIO respektive VVS Företagen att gå samman genom att bilda en ny gemensam förening. Beredningsarbetet organiserades i sex olika arbetsgrupper under ledning av representanter från medlemsföretag. Beredningsarbetet har haft som utgångspunkt att en ny gemensam förening kan bildas från och med den 1 januari 2018. Detta förutsatte beslut om sammanslagning vid ordinarie årsmöte i maj 2017, vilket skedde, samt ett bekräftande beslut vid ett extra årsmöte som ägde rum idag den 15 september 2017.

 - Det har varit fantastiskt att vara med på den här resan från början till verkställande, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen. Nu lämnar jag med varm hand över stafettpinnen till Ola Månsson som får möjligheten att ta med Installatörsföretagen och dess medlemmar och medarbetare in i nästa kapitel, avslutar han. Ola Månsson tillträder som vd i oktober när Jan Siezing går i pension.

För mer information, kontakta:

Karoline Hammar, kommunikationschef
08 762 75 58
karoline.hammar@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 800 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 50 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media