Om oss

Forsknings- och utvecklingsbolaget ITH, Immune Therapy Holdings, grundades 2005 för att ge forskare inom immunologi möjligheten att utveckla och kommersialisera idéer inom behandling och diagnostik av sjukdomar med koppling till immunförsvaret. Syftet är att skapa individualiserade behandlingar och diagnosverktyg som medför förbättrad läkning och minskade biverkningar för patienten. Verksamheten bedrivs på Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet i Solna. www.ithgroup.se