Om oss

Ittur koncernen ägs av familjen Johan Hansen - en av Sveriges 30 största privatägda företagskoncerner som i år beräknas omsätta runt 10 miljarder. Koncernen verkar inom olika områden såsom sågverksnäring, skogsråvara, tryckimpregnering, småhustillverkning, markexploatering, bygg, säkerhet, agenturföretag, konfektion och övrigt. Koncernen består av ett 70-tal bolag och 26 industrier. Sågverks, råvaru- och tryckimpregneringsverksamheten bedrivs genom Rörvik Timber AB (publ). Småhustillverkningen av prefabricerade småhus bedrivs genom Sveriges näst största tillverkare, Trivselhus. Bygg och anläggningsverksamheter drivs genom BMK Holding där BMK AB, Sveab och Stagab ingår. Ittur Koncernen planerar att investera 1,0 miljarder den närmaste 3-årsperioden i nya verksamheter.