Om oss

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården, dess personal och verksamheter inom socialtjänstområdet. Genom bland annat 2 500 inspektioner varje år granskar vi att den vård och omsorg som ges i Sverige är säker och av god kvalitet. Våra iakttagelser och analyser samt den vägledning vi ger i vår tillsyn bidrar till ett fortlöpande lärande inom vården och omsorgen. IVO prövar även ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS. www.ivo.se.